Skleněné sochání

VLADIMIR KLEIN

14 000 

13–18/7 2020

Skleněný objekt

6-denní kurz

Course:

4 skladem

Cílem výuky v tomto kurzu je motivace a rozvíjení tvořivosti účastníků kurzu při tvarování skla ve studeném stavu – coldwork, pochopení principu broušení skla a nalézání efektivních postupů. Během kurzu účastníci pochopí a uplatní principy tvořivosti při individuálním přístupu lektora k začátečníkům i pokročilým tvůrcům ve snaze o originalitu výrazu. Z vybraných bloků /balvanů/ studeného skla budou účastníci kurzu spolu s lektorem tvarovat vlastní skleněné plastiky při použití diamantové pily, brousících strojů horizontálních i vertikálních, flexibilních brusek, ale i sekání skla vidiovým dlátem a kladivem, jako při kamenosochařství.K dosažení a podpoře skleněného výrazu se seznámí s efektivními metodami tvarování, jemnění a leštění, povrch plastik však bude pojednán i texturou při použití různých nástrojů a brusných kotoučů. Nezbytným prostředkem komunikace, prostředkem inspirace i výsledného výrazu bude kresba ve všech fázích procesu.

Profil lektora:

Vladimir Klein (*1950) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou sklářskou v Kamenickém Šenově a potom Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u prof. Stanislava Libenského. Na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově potom devět let učil broušení skla a pět let tam byl ředitelem. Čtyři roky vyučoval studené techniky v Toyamském institutu uměleckého skla TIGA v Japonsku a osm let pracoval jako vedoucí designer v Crystalexu v Novém Boru. Vyučoval na letních kurzech v IKA Mechelen v Belgii, Bildwerk Frauenau v Německu, Glass Furnace v Istanbulu a ve Studiu v Corningu v USA. Za skleněné plastiky broušené z optického skla obdržel mnoho cen v mezinárodních soutěžích, uskutečnil několik individuálních výstav doma i v zahraničí a zúčastnil se mnoha skupinových výstav. Jeho díla jsou v domácích a ve světových veřejných muzejních sbírkách a vyznačují se vynikajícím řemeslným provedením a důrazem kladeným na krásu a kvalitu skleněného materiálu. Žije a pracuje v Novém Boru.

www.vladimirklein.cz