AUKČNÍ ŘÁD / SKLENĚNÝ POKLAD

Název e-shopu: Skleněný poklad
Provozovatel: CESTY SKLA, o.p.s.
Sídlo: Na Kácku 218, 285 06 Sázava, Czech Republic
IČ: 01488295
DIČ: CZ01488295
Zapsaná: ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou O 1120
Telefon: +420 327 321 809
Email: recepce@hutfrantisek.cz
Kontaktní adresa: v místě sídla
Provozní doba: po-pá 9.00 – 16.00

 

Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl společností Cesty skla, o.p.s. (dále jen „společnost“) formou aukce. Aukce pořádaná dle tohoto aukčního řádu je organizována dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky.

Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se  zavazují jej dodržovat.

1. Předměty v aukci

Předměty v aukci jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) na aukčním portále. Informace k jednotlivým položkám byly konzultovány s odborníky. Důraz je kladen na maximální přesnost údajů. Společnost neručí za správnost a úplnost těchto údajů.

2. Aukční portál

Díla jsou zveřejněna na www.sklenenypoklad.cz .

Na díla je možné přihazovat po provedení registrace a po obdržení potvrzujícího E-mailu o provedené registraci. K registraci je zapotřebí jméno, adresa, telefon a e-mail. Provedený příhoz bude zveřejněn ihned na aukčním portále. O překonání příhozu bude dražebník informován e-mailem.

Za příhozy se přitom považuje:

 • 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč
 • 1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč
 • 2 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč
 • 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč
 • 10 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč
 • 20 000 Kč činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500 000 Kč, ale méně než 1 000 000 Kč

Na reklamace ohledně ceny, popisu a funkčnosti předmětů, nebude po udělení příklepu brán zřetel.

3. Způsob úhrady

Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po doručení zprávy e-mailem, že předmět úspěšně vydražil, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů od posledního dne konání aukce.

Vydražiteli není účtován k vydražené ceně žádný další poplatek. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

PODMÍNKY ÚČASTI V AUKCI

Aukční řád dle právních norem České republiky a mezinárodních zvyklostí v obchodu s uměním je závazný pro osoby účastnící se benefiční aukce. Účastníci benefiční aukce se zavazují jej dodržovat.

Možnosti účasti na benefiční aukci:

 • elektronické podání – účastník po řádné registraci na webovém aukčním portále sklenenypoklad.cz učiní podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.

Platba vydraženého předmětu

 • hotově nebo platební kartou– vydražitel zaplatí nebo použije platební kartu do 5-ti pracovních dnů od posledního dne konání aukce v sídle společnosti Cesty skla, o.p.s., Na Kácku 218, 285 06 Sázava,
 • převodem na účet – vydražitel musí zaplatit do 5-ti pracovních dnů od posledního dne konání aukce.

Informace k účtu
Banka: Česká spořitelna a.s., pobočka Sázava, nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
Název účtu: CESTY SKLA, o.p.s.
Číslo konta: 3071378389 / 0800
Detail platby: Vaše jméno
BIC / SWIFT CODE: GIBACZPX
IBAN: CZ84 0800 0000 0030 7137 8389

Předání vydraženého předmětu

Vydražený předmět bude vydán ihned po zaplacení:

 1. osobně v sídle společnosti: Cesty skla, o.p.s., Na Kácku 218, 285 06 Sázava, ve dnech po – pá: 10 – 17 hod.
 2. zaslán poštou. Cena za službu – balné a poštovné bude stanovena na základě uvedení cílové adresy (státu) a zohledňuje rozměr a riziko poškození. Vydražený předmět bude zaslán ihned po zaplacení částky za vydražený předmět (jeden daňový doklad) a služby – balné a poštovné (druhý daňový doklad).