MASTERCLASSES / PODMÍNKY

Název e-shopu: Skleněný poklad
Provozovatel: CESTY SKLA, o.p.s.
Sídlo: Na Kácku 218, 285 06 Sázava, Czech Republic
IČ: 01488295
DIČ: CZ01488295
Zapsaná: ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou O 1120
Telefon: +420 327 321 809
Email: recepce@hutfrantisek.cz
Kontaktní adresa: v místě sídla
Provozní doba: po-pá 9.00 – 16.00

 

Všechny kurzy probíhají od 9:00 do 17:00 pondělí – pátek (či sobota u 6ti denních kurzů) s hodinovou přestávkou na oběd. Každý den je po 18 hodině připravena doplňková aktivita (např. využití volného dílenského času, kdy se mohou účastníci dále věnovat svým dílům v čase do 21 hodin, přednáška, komentovaná prohlídka expozice atd.). Studia jsou otevřena až do 21 hodin pondělí – čtvrtek. Výuka končí v pátek v 15 hodin, kdy následuje úklid studií.
Kompletní plán kurzu bude poskytnut každému účastníkovi první den kurzu. Instruktoři mohou v případě potřeby změnit plán.
V případě kurzů, které trvají více, než jeden týden je možnost zajištění víkendových aktivit – výletů v okolí Sázavy a do Prahy. Také je možnost zajistit návštěvu sportovních center.

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA KURZU:

CENA A PLATBY KURZŮ

Jednotlivé kurzy se naplňují postupně podle termínu registrace a platby až do plné kapacity.

V ceně všech kurzů je úhrada za použití strojů, nástrojů a materiálů potřebných pro absolvování příslušného kurzu. V ceně kurzu je i základní množství skleněných polotovarů. Pro každý kurz bude toto množství stanovené zvlášť a každý účastník kurzu bude s tímto obeznámený na začátku kurzu. O rozsahu využití těchto potřeb rozhoduje lektor ve spolupráci s Centrem sklářského umění.

Náklady na dopravu, ubytování a stravu si účastníci hradí samostatně a nejsou součástí poplatku za kurz.

POŘADNÍKY

Každý uchazeč, který provedl registraci již v termínu, kdy je plný kurz, bude umístěn na seznam čekatelů. O tomto bude uchazeč informován e-mailem. Pořadníky jsou uloženy v pořadí podle data, kdy jsou registrace přijímány. V případě, že bude již kurz naplněn, bude účastníkovi nejpozději 30 dnů před datem zahájení kurzu, o který měl zájem, nabídnut jiný kurz.

NÁHRADY A ZRUŠENÍ

Pokud zrušíte svou účast na kurzu 30 dnů před datem zahájení kurzu, obdržíte náhradu ve výši 70% celkové ceny kurzu.

Pokud zrušíte svou účast na kurzu v čase kratším než 30 dní, ale ne více než 14 dní před zahájením kurzu, dostanete 50% celkové ceny kurzu.

Není přípustná žádná náhrada za zrušení účasti v čase kratším než 14 dnů před datem zahájení kurzu!

Pokud bude kurz zrušen ze strany Centra, obdrží účastník zpět 100% z ceny kurzu – mínus poplatek za bankovní převod.

Neexistují žádné výjimky z tohoto systému storno podmínek.

Vezměte prosím na vědomí, že všechny kurzy mají určenou minimální a maximální účast. Pokud bude kurz z důvodu nenaplnění zrušen, budou účastníci upozorněni a bude jim nabídnut jiný kurz ve stejné ceně.

Centrum sklářského umění není odpovědné za nevratné a již zaplacené letenky.

Chcete-li zrušit kurz, pošlete e-mail se základními informacemi (jméno a příjmení, název kurzu, termín, částka uhrazena dne) na novakova@cestyskla.cz.

POTVRZENÍ O KONÁNÍ / NEKONÁNÍ KURZU

Nejpozději 30 dnů před zahájením kurzu bude oznámeno potvrzujícím mailem konání / nekonání kurzu všem registrovaným uchazečům.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A POJIŠTĚNÍ

Účastník kurzu se uhrazením částky za kurz zavazuje, že bude respektovat bezpečnostní pravidla Centra sklářského umění.
O těchto pravidlech (BOZP, požární evakuační plán, bezpečnost pohybu v prostorách centra) bude účastník informován první den kurzu a o této skutečnosti podepíše čestné prohlášení.

Zahraniční účastník kurzu musí mít sjednané platné cestovní pojištění zahrnující léčebné výlohy, úraz a odpovědnost za újmu.

Účastník kurzu z ČR musí mít sjednané platné úrazové pojištění a odpovědnost za újmu.

Studenti, kteří jsou mladší 18 let a chtějí se do kurzu zapsat, musí mít povolení – souhlas rodičů s absolvováním kurzu a souhlas s volným pohybem mimo oficiálně stanovené pracovní hodiny v době konání kurzu, nebo musí mít zajištěný dozor (rodič, nebo pedagogický dozor). V době konání kurzu musí nezletilí studenti respektovat pokyny lektorů a pracovníků Centra sklářského umění.

DALŠÍ

Účelem kurzů není poskytnutí technologie a prostor pro komerční výrobu (např. reklamních předmětů, prototypů užitného designu určených pro následnou malosériovou či sériovou výrobu, atp.).
CESTY SKLA, o.p.s. si vyhrazují právo k použití fotografií a videozáznamů pořízených během kurzů za účelem tvorby vlastních propagačních materiálů a zpráv. Pokud účastník nesouhlasí s publikací takového materiálu, je povinen tuto skutečnost oznámit mentorovi kurzu, nebo do 14-ti dnů od ukončení kurzu na adresu novakova@cestyskla.cz. V takovém případě nebudou údaje osobního charakteru o takovém účastníkovi použity.