PODMÍNKY PRO ÚČAST NA KURZU

Název e-shopu: Skleněný poklad
Provozovatel: CESTY SKLA, o.p.s.
Sídlo: Na Kácku 218, 285 06 Sázava, Czech Republic
IČ: 01488295
DIČ: CZ01488295
Zapsaná: ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou O 1120
Telefon: +420 327 321 809
Email: recepce@hutfrantisek.cz
Kontaktní adresa: v místě sídla
Provozní doba: po-pá 9.00 – 16.00

CENA A PLATBY KURZŮ

Zájemce o kurz musí vyplnit přihlášku a zaplatit plnou cenu kurzu. Částku za kurz uhraďte dle instrukcí uvedených v závazné přihlášce.

Jednotlivé kurzy se naplňují postupně podle termínu registrace a platby až do plné kapacity kurzů.

V ceně všech kurzů je úhrada za použití strojů, nástrojů a materiálů potřebných pro absolvování příslušného kurzu. V ceně kurzu je i základní množství skleněných polotovarů. Pro každý kurz bude toto množství materiálu stanovené zvlášť a každý účastník kurzu bude s tímto obeznámený na začátku kurzu. O rozsahu využití těchto potřeb rozhoduje lektor ve spolupráci s Centrem sklářského umění.

Náklady na dopravu, ubytování a stravu si účastníci hradí samostatně a nejsou součástí poplatku za kurz.

POŘADNÍKY

Každý uchazeč, který provedl registraci až v termínu, kdy je kurz naplněný, bude umístěn na seznam čekatelů. O tomto bude uchazeč informován e-mailem. Pořadníky jsou uloženy v pořadí podle data, kdy jsou registrace přijímány.

V případě, že bude již kurz naplněn, bude účastníkovi nejpozději 5 dnů před datem zahájení kurzu, o který měl zájem, nabídnut jiný kurz. Pokud této možnosti nevyužije, budou mu peníze za kurz vráceny zpět.

NÁHRADY A ZRUŠENÍ

Pokud zrušíte svou účast na kurzu z vlastní vůle 5 pracovních dnů před datem zahájení kurzu, obdržíte náhradu ve výši 70% celkové ceny kurzu.

Pokud zrušíte svou účast na kurzu z vlastní vůle v čase kratším než 5 pracovních dní, ale ne více než 3 pracovní dny před zahájením kurzu, dostanete 50% vrácení peněz. Není přípustná žádná náhrada za zrušení účasti v čase kratším než 3 dny před datem zahájení kurzu!

Pokud bude kurz zrušen ze strany centra, obdrží účastník zpět 100% z ceny kurzu mínus 20,- Kč na úhradu poplatků za bankovní převod.

Neexistují žádné výjimky z tohoto systému storno podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že všechny kurzy mají určenou minimální a maximální účast. Pokud bude kurz z důvodu nenaplnění zrušen, budou účastníci upozorněni a bude jim nabídnut jiný kurz ve stejné ceně.

Centrum sklářského umění není odpovědné za nevratné a již zaplacené jízdenky.

Chcete-li zrušit kurz, pošlete e-mail se základními informacemi (jméno a příjmení, název kurzu, termín, částka uhrazena dne) na petrovicka@cestyskla.cz.

POTVRZENÍ O KONÁNÍ / NEKONÁNÍ KURZU

Nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením kurzu bude oznámeno potvrzujícím mailem konání / nekonání kurzu všem registrovaným uchazečům.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A POJIŠTĚNÍ

Účastník kurzu se vyplněním závazné přihlášky a částky za kurz zavazuje, že bude respektovat bezpečnostní pravidla Centra sklářského umění. O těchto pravidlech ( BOZP, požární evakuační plán, bezpečnost pohybu v prostorách centra) bude účastník informován před zahájením kurzu a o této skutečnosti podepíše čestné prohlášení.

Účastník kurzu musí mít sjednané platné úrazové pojištění a odpovědnost za újmu. Studenti, kteří jsou mladší 18 let a chtějí se do kurzu zapsat, musí mít povolení – souhlas rodičů s absolvováním kurzu a souhlas s volným pohybem mimo oficiálně stanovené pracovní hodiny v době konání kurzu, nebo musí mít zajištěný dozor (rodič, nebo pedagogický dozor). V době konání kurzu musí nezletilí studenti respektovat pokyny lektorů a pracovníků Centra sklářského umění.

DALŠÍ

Účelem kurzů není poskytnutí technologie a prostor pro komerční výrobu (např. reklamních předmětů, prototypů užitného designu určených pro následnou malosériovou či sériovou výrobu, atp.). Centrum sklářského umění, CESTY SKLA, o.p.s. si vyhrazují právo k použití fotografií a videozáznamů pořízených během kurzů za účelem tvorby vlastních propagačních materiálů a zpráv. Pokud účastník nesouhlasí s publikací takového materiálu, je povinen tuto skutečnost oznámit mentorovi kurzu, nebo do 14ti dnů od ukončení kurzu na adresu novakova@cestyskla.cz. V takovém případě nebudou údaje osobního charakteru o takovém účastníkovi použity.

Celý objekt Centra sklářského umění je střežen kamerovým systémem.

Kurz je nutné rezervovat a zaplatit předem na recepci Centra či online na www.cestyskla.cz!

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zaplaťte Vámi vybraný kurz/kurzy ve stanovené výši

Způsob platby:

 • Bankovním převodem čí vkladem na:
  Číslo bankovního účtu: 3071378389/0800
  Banka: Česká Spořitelna a.s., Adresa: Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4
  Variabilní symbol: datum narození (dd/mm/rr)
  Swift (BIC): GIBA CZ PX
  IBAN: CZ 84 0800 0000 0030 7137 8389
 • při placení více osob najednou je nutné ve zprávě pro příjemce uvést celá jména dalších účastníků, nebo oznámit emailem na petrovicka@cestyskla.cz
 • při placení více kurzů najednou se ceny sčítají, je však nutné v závazné přihlášce uvést o jaké kurzy se jedná.
 • online prostřednictvím platební brány PayPal

FAKTURACE

Pokud budete chtít vystavit fakturu, informujte nás emailem na info@cestyskla.cz nebo osobně na recepci Centra, nejpozději v den konání Vámi vybraného kurzu.